ebook Intelektualizacja procesu nauczania a rozwój dyspozycji do gry sportowej na przykładzie piłki nożnej - Henryk Duda

Intelektualizacja procesu nauczania a rozwój dyspozycji do gry sportowej na przykładzie piłki nożnej

Celowe kierowanie procesem szkolenia gracza wymaga nie tylko trafnego oddziaływania na sferę fizyczną i ruchową, ale – co jest bardzo istotne – na jego sferę umysłową, stanowiącą bazę kompleksowego działania w specyfice gry sportowej. Poszukując dróg usprawnienia efektywności szkolenia Naglak (1994) wskazuje na potrzebę zespolenia działań rozwijających: zdolności motoryczne, specjalne zdolności ruchowe i zdolności umysłowe.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj