ebook Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydanie trzecie - Jarosław Chudzicki,Stanisław Sosnowski

Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydanie trzecie

W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji wodociągowych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych. Wykorzystano wiedzę zawartą w normach polskich i europejskich, przyjętych do zbioru Polskich Norm, obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne. Książka uwzględnia najnowsze zagadnienia z dziedziny instalacji wodociągowych takich jak: - systemy zdalnego odczytu i rejestracji wodomierzy - zabezpieczanie instalacji przed rozwojem bakterii legionella, - niekonwencjonalne układy podgrzewania wody ciepłej i wiele innych. W publikacji zamieszczono szereg informacji niezbędnych do prawidłowego projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych. Jest to pierwsza polska książka zawierająca szczegółowe omówienie norm europejskich dotyczących instalacji wodociągowych. W książce zamieszczono: - przykłady rozwiązań instalacji wodociągowych wraz ze szczegółowymi obliczeniami - nomogramy dla różnych systemów instalacyjnych- niezbędne w fazach projektowania i eksploatacji. Publikacja ta jest pierwszą książka w całości poświęconą wyłącznie instalacjom wodociągowych. Stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej dla inżyniera sanitarnego. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców, eksploatatorów instalacji wodociągowych oraz dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska; Inżynieria Sanitarna i Wodna; Inżynieria Komunalna.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj