ebook Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium socjologiczne - Arkadiusz Tuziak

Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium socjologiczne

Studium socjologiczne

Książka Arkadiusza Tuziaka jest fundamentalnym studium intencjonalnych zmian endogennych zachodzących na szczeblu regionów. Autor zawarł w niej głębokie analizy różnych koncepcji dotyczących zmiany endogennej, innowacji, peryferyjności, a także modelowych relacji miedzy kategoriami centralnymi dla tych teorii, przedstawił Podkarpacie z perspektywy potencjału innowacyjnego, a w dodatku przeanalizował opinie głównych aktorów, zaangażowanych w promowanie rozwoju regionalnego, na temat innowacyjności środowiska regionalnego Podkarpacia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj