ebook Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych - Monika Madej,Paweł Suszko,Andrzej Andrzejewski,Marek Płaczek,Kamil Lisowski,Joanna Kowalczyk,Krystian Milewski,Dariusz Ozimna,Łukasz Nowakowski,Paweł Bednarek,Jan Rządkowski,Paweł Lijaszewicz,Grzegorz Przybyła,Agnieszka Ubowska,Zbigniew Ciekot,Damian Łukawski,Karol Rytel,Wojciech Grześkowiak,Filip Lisiecki,Alina Dudkowiak,Monika Osińska-Broniarz,Paweł Swoboda,Agnieszka Martyla,Maciej Kopczyk,Konrad Dudziak,Anastasila Chaus,Piotr Kardasz,Ewa Kardasz

Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych

Prace badawczo-rozwojowe są jednym z elementów napędzających rozwój techniki, technologii, a przede wszystkim stanowią podstawę przełomowych odkryć. Oddajemy w Twoje ręce monografię, w której zebrano przykłady polskich prac naukowych zorientowanych na przyszłość. Zbiór ten powstał po interdyscyplinarnych konferencjach: Innowacyjni Naukowcy, Innowacyjne Projekty Badawcze, Start Innowacji, które odbyły się w roku 2016. Konferencje objęły patronem liczne instytucje w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiednio zadane pytania są kluczem do wiedzy i sukcesu. Stąd w słowie wstępu przytoczymy trzy pytania. „Co?” – odpowiedź kryje się w słowie technika od greckiego technē oznaczającego "sztuka, rzemiosło", dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. „Jak?” – odpowiedz kryje się w słowie technologia pochodzi od greckich słów technē i logos (zbiór, rozum i in.) i oznacza metodę przetwarzania dóbr materialnych w dobra użyteczne a także wiedzę o tym procesie. Oraz „Po co?” – co definiuje cel realnego wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego wyrobu lub usługi określanym mianem innowacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj