ebook Informacja o warunkach zatrudnienia - z uwzględnieniem obowiązków pracodawcy po 22 lutego 2016 r. - Katarzyna Wrońska-Zblewska,Adrianna Jasińska-Cichoń,Szymon Sokolik

Informacja o warunkach zatrudnienia - z uwzględnieniem obowiązków pracodawcy po 22 lutego 2016 r.

W dniu 22 lutego 2016 r. wszyscy pracownicy zatrudnieni na zastępstwo przechodzą automatycznie z 3-dniowego na 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Trzeba to odnotować w informacji o warunkach zatrudnienia. Natomiast w przypadku umów na czas określony trwających w tym dniu na ogół zmiana informacji będzie wymagana dopiero po kilku miesiącach. Jeśli jednak informacja odsyła do przepisów, zmiana będzie konieczna od razu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj