ebook Informacja - dobro publiczne czy prywatne? Nowe wyzwania -

Informacja - dobro publiczne czy prywatne? Nowe wyzwania

Książka jest uhonorowaniem dorobku naukowego Profesora Adama Czerwińskiego, a zarazem podziękowaniem za lata współpracy ze strony pracowników oraz władz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Książka Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Nowe wyzwania jest zarazem kontynuacją dwóch poprzednich monografii z tego cyklu. W poprzednich edycjach podjęto dyskusję dotyczącą charakteru informacji jako dobra. Rozważania potwierdziły, że z jednej strony należy ona do kategorii dóbr publicznych, a z drugiej strony tzw. produkty informacyjne mają wszelkie cechy dóbr prywatnych. Tematyka monografii jubileuszowej oscyluje wokół nowych wyzwań umożliwiających selektywne działania wobec informacji publicznej lub prywatnej i obejmuje m.in. zagadnienia: roli informacji w kreowaniu smart city, dostępności różnych źródeł informacji w kontekście ich wykorzystania i kategoryzacji, zagrożeń dla informacji w społeczeństwie informacyjnym, zarządzania informacją, innowacjami i jej jakością, prawnych uwarunkowań dostępu do informacji publicznej i publicznoprawnej. Prezentowane zagadnienia stały się punktem wyjścia niniejszej monografii, która została podzielona na sześć rozdziałów. […] Praca podejmuje problematykę dotyczącą zarówno społeczeństwa informacyjnego, jak i samej informacji. Mam jednak nadzieję, że stanie się ona źródłem inspiracji twórczych oraz doskonałym przyczynkiem do dalszych badań i kolejnych publikacji. /z wprowadzenia/ Marcin Krzesaj

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj