ebook In a nutshell: słownictwo. - Joanna Tomczuk

In a nutshell: słownictwo.

In a nutshell: słownictwo. to leksykalny zestaw powtórkowy z języka angielskiego w postaci 10 testów - każdy test to 30 zdań w 6 rodzajach ćwiczeń - do każdego testu dołączona jest lista słów i wyrażeń użytych w danym zestawie - każdy zestaw zawiera osobny klucz odpowiedzi nadpisany i zwykły 315 zdań Rodzaje ćwiczeń: - transformacje - tłumaczenia - test wielokrotnego wyboru (a,b,c) - luki - słowotwórstwo - czasowniki frazowe (phrasal verbs) - tworzenie zdań z podanych elementów - łączenia PDF Poziom trudności: B1/B1+

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj