ebook Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice – rozpoznania – perspektywy - Monika Wiśniewska-Kin,Jolanta Bonar,Anna Buła

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice – rozpoznania – perspektywy

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania świata, środowiska edukacyjnego rozwijającego potencjał i kompetencje dzieci, twórczego charakteru procesu uczenia się, a także metodologicznych aspektów badań dziecka i dzieciństwa. Tom jest zapisem wielowątkowej dyskusji toczonej z dwóch perspektyw - konstruktywistycznej i kognitywistycznej – wokół dzieciństwa jako zespołu dziecięcych doświadczeń, przeżyć i działań. Obecna w książce idea podejścia jakościowego potwierdza po raz kolejny, że zainteresowanie dziecięcymi znaczeniami nie ma prostych odniesień do zagadnień podejmowanych w tradycji ilościowych badań pedagogicznych.Wstęp (Monika Wiśniewska-Kin, Jolanta Bonar, Anna Buła) 7 Dorota Klus-Stańska, Formatowanie dziecka i dzieciństwa. Kontrowersje wokół rozumienia rozwoju w diagnostycznym paradygmacie pedagogiki 13 Ewa Filipiak, Strategie badań rozwoju i uczenia się dzieci: podejście kulturowo-historyczne 33 Jolanta Zwiernik, Partycypacyjne badania dzieci jako proces emancypacyjny 47 Renata Michalak, Istota i natura uczenia się dzieci w perspektywie ucieleśnionego poznania 63 Jolanta Bonar, Monika Wiśniewska-Kin, Wyzwalanie dziecięcych sposobów konceptualizacji świata na przykładzie analizy znaczenia pojęcia h o r y z o n t 79 Jan Amos Jelinek, Mała astronomia. Wyobrażenia Układu Słonecznego u dzieci 5-letnich 93 Małgorzata Zalewska-Bujak, Prawdy i mity o miejscu dziecka w centrum działań nauczyciela – w perspektywie nauczycielskich narracji i teorii Pierre’a Bourdieu 109 Ewa Kochanowska, Uczenie się we współpracy w klasie – (nie)możliwe obszary działań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 123 Edyta Ćwikła, Przykład oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej jako element motywowania ucznia do nauki 137 Paulina Gieroń, Sandra Wilczek, Wykorzystanie materiału rozwojowego Marii Montessori do tworzenia stymulującej przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu 151 Karolina Macuga, Anna Kowalczyk, Maja Walęciak, Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka – ścieżka sensoryczna 169 Noty o Autorach 179

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj