ebook HANDEL LUDŹMI – METODY DZIAŁANIA SPRAWCÓW - Irena Malinowska

HANDEL LUDŹMI – METODY DZIAŁANIA SPRAWCÓW

Współcześnie, w wymiarze krajowym i międzynarodowym, handel ludźmi (ang. Human Trafficking) stanowi jedno z ważniejszych zagrożeń dla społeczeństw oraz organizacji państwowych. Traktowany jest jako jedno z istotniejszych problemów globalnych współczesnego świata. Stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia, jest jedną z postaci przestępczości zorganizowanej. W XXI w., z powodu nierówności ekonomicznych i demograficznych na świecie oraz wzrostu konfliktów i ewentualnie globalnych migracji ludności, zjawisko handlu ludźmi będzie narastać. Potrzebne są skoordynowane działania rządów, społeczeństwa obywatelskiego, środowisk biznesowych, organizacji międzynarodowych, a także mediów, aby powstrzymać jego rozwój

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj