Hałas – niedotrzymanie dopuszczalnych standardów może skutkować wysoką karą - Kamil Stolarski,Przemysław Dąbrowski

Hałas – niedotrzymanie dopuszczalnych standardów może skutkować wysoką karą

0,0

Hałas nieodłącznie towarzyszy procesom technologicznym i w różnym zakresie może pogarszać jakość środowiska. Wywoływanie ponadnormatywnego wpływu na jakość klimatu akustycznego jest czynnikiem, który może wręcz uniemożliwiać prowadzenie działalności. Brak dotrzymania obowiązujących standardów wiąże się nie tylko z sankcjami karnymi i dotkliwymi karami finansowymi, możliwością wystąpienia uciążliwych konfliktów sąsiedzkich, ale również z ewentualnością wstrzymania pracy zakładu przy permanentnym przekraczaniu dopuszczalnych poziomów dźwięku. Zobacz, jak uniknąć tych wszystkich przykrych konsekwencji!

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj