ebook Grupa spółek w świetle prawa pracy. Koncepcja pracodawców powiązanych - Michał Raczkowski

Grupa spółek w świetle prawa pracy. Koncepcja pracodawców powiązanych

Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnień zatrudnienia w grupach spółek. Autor ukazuje, w jaki sposób obowiązujące regulacje prawa pracy funkcjonują w takich strukturach, a także proponuje jak rozwiązywać problemy wynikające z powiązań między pracodawcami przy użyciu istniejących regulacji prawnych oraz projektuje nowe regulacje, które należałoby wprowadzić, aby przeciwdziałać negatywnym aspektom skutków obecnego stanu prawnego – zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Zagadnienia te pokazane są z perspektywy prawa polskiego oraz tych aspektów międzynarodowych, które oddziałują na sferę zatrudnienia w polskich grupach kapitałowych oraz w podmiotach działających na podstawie prawa polskiego, należących do międzynarodowych grup kapitałowych. W książce omówiono problemy zarówno z zakresu indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, dotyczące m.in.: kształtowania relacji zatrudnienia w grupie spółek, w tym równoległego zatrudnienia oraz zmiany zatrudnienia indywidualnych pracowników między spółkami grupy, wykonywania pracy w strukturach złożonych, a w szczególności dopuszczalność delegowania pracownika do pracy w innym podmiocie należącym do grupy, statusu grupy spółek lub jej uczestników w perspektywie zbiorowego prawa pracy, przebiegu procedur zbiorowego prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prowadzenia w grupie spółek sporu zbiorowego, źródeł prawa pracy i ich zdolności do regulowania przekształceń podmiotowych – łączenia, podziałów i przekształceń spółek. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników naukowych. Zainteresuje również menedżerów oraz pracowników działów kadr.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj