ebook Granice Unii Europejskiej w kontekście współczesnych wyzwań kryzysu uchodźczego, brexitu i pandemii koronawirusa - Grzegorz Balawajder

Granice Unii Europejskiej w kontekście współczesnych wyzwań kryzysu uchodźczego, brexitu i pandemii koronawirusa

Monografia stanowi efekt wieloletniego zainteresowania autora problematyką funkcjonowania granic w Unii Europejskiej w warunkach konkretnych wyzwań związanych z kryzysem migracyjnym, brexitem oraz pandemią COVID-19. W treści pracy zostały zawarte problemy badawcze dotyczące takich kwestii jak: 1. Charakter współczesnej granicy państwa. 2. W jakim stopniu proces globalizacji zmienił postrzeganie granic i na ile to może wpłynąć na przyszłość państwa narodowego. 3. Jakie funkcje pełnią współcześnie granice i w jakim wymiarze przebiega ich ewolucja. 4. Jaki jest instytucjonalny wymiar granicy i jej ochrony w świetle regulacji Unii Europejskiej. 5. W jakim stopniu kryzys migracyjny, brexit, a także pandemia COVID-19 wpłynęły na funkcjonowanie granic Unii Europejskiej i perspektywę jej dalszej ewolucji. Praca jest skierowana do wszystkich osób, które swoje zainteresowania badawcze wiążą z problematyką granic. Ponieważ badania w tym względzie są prowadzone w wielu dziedzinach nauki (politologia, prawo, socjologia, geografia, ekonomia czy też historia), monografia może stanowić ważne uzupełnienie. Ponadto z uwagi na fakt, że praca ma charakter przede wszystkim politologiczny, może być traktowana jako pomoc dydaktyczna dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych czy bezpieczeństwa, a także jest adresowana do osób chcących zgłębić wiedzę z zakresu problematyki współczesnych granic państw.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj