ebook Grając przeszłością i przyszłością - Andrzej Polak

Grając przeszłością i przyszłością

Książka, poświęcona dwóm popularnym ostatnimi czasy odmianom fantastyki (historia alternatywna i fantastyka socjologiczna), skierowana jest do badaczy i miłośników tego rodzaju pisarstwa. W poszczególnych rozdziałach autor przypomina historię wspomnianych gatunków, określa ich pole znaczeniowe, wskazuje na najbardziej reprezentatywne przykłady. Fantastyka alternatywna i socjologiczna rozpatrywane są w połączeniu z innymi gatunkami oraz przemianami zachodzącymi w fantastyce i literaturze w ogóle. Sporo miejsca poświęca się zjawiskom wyróżniającym fantastykę rosyjską – liberpunkowi, fantastyce imperialnej, prawosławnej, dystopii. Wszystkie omawiane gatunki i odmiany tematyczne zestawiane są z dziedzinami wykraczającymi poza ramy literatury, dotyczącymi funkcjonowania społeczeństw – polityką, gospodarką (globalizacja), ideologią. W tym celu autor, oprócz ustaleń badaczy i krytyków literackich, korzysta z prac socjologów, politologów, filozofów i polityków (ideologów). Zabieg ten umożliwia obserwację współczesnej fantastyki rosyjskiej w szerszej perspektywie i przydaje książce atrakcyjności.Spis treści Od autora / 7 Wstęp / 13 Rozdział 1. Geneza, znaczenie, podział i funkcje alternatyw 1.1. Główny trakt poradzieckiej fantastyki rosyjskiej / 45 1.2. Powstanie historii alternatywnej jako gatunku literatury fantastycznej. Trudne początki rosyjskich alternatyw / 82 1.3. Historia niebyła jako metoda poznawania historii / 88 Rozdział 2. Historia alternatywna, czyli co by było, gdyby... 2.1. Po rozpadzie radzieckiego imperium. Nowe oblicze fantastyki rosyjskiej / 129 2.2. Powtórne narodziny. Historia alternatywna po roku 1991 / 155 Rozdział 3. Poradziecka fantastyka socjologiczna, czyli co będzie, jeśli... 3.1. Futurologia, kryzys, globalizacja / 231 3.2. Ku antyutopii i dystopii / 245 3.3. Dylematy fantastów: ideologia a postęp technologiczny / 275 3.7. Fantastyka imperialna / 286 Zakończenie / 297 Bibliografia / 301 Indeks nazwisk / 311 Резюме / 321 Summary / 323

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj