ebook Gospodarka informacji i wiedzy - Rafał Żelazny

Gospodarka informacji i wiedzy

W monografii dokonano holistycznej analizy koncepcji gospodarki i społeczeństwa, w których informacja i wiedza stanowią podstawowe zasoby prorozwojowe. O szczególnych walorach naukowych opracowania decydują nowatorskie ujęcie przedmiotu i zakresu badawczego ekonomiki informacji i ekonomiki wiedzy jako subdyscyplin ekonomii, zdefiniowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, gospodarki wiedzy i społeczeństwa wiedzy oraz relacji między wymienionymi, a także zaproponowanie autorskich metod ich pomiaru, oceny stanu zaawansowania i wpływu na proces rozwoju gospodarczego. Publikacja uzupełnia lukę badawczą w zakresie całościowego opisu przemian gospodarczych i społecznych, zachodzących równolegle pod wpływem rosnącej roli informacji i wiedzy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj