ebook Geografia wezbrań i powodzi rzecznych - Adam Bartnik,Paweł Jokiel

Geografia wezbrań i powodzi rzecznych

Geografia wezbrań i powodzi rzecznych autorstwa A. Bartnika i P. Jokiela jest dziełem zasługującym na wydanie. Jest to publikacja bardzo dobra, doskonale napisana, zawierająca treści wsparte najnowszą literaturą światową i danymi z ogólnodostępnych, światowych baz danych hydrologicznych. Uważam, że stanowi doskonały podręcznik dla słuchaczy przedmiotów: „Globalne problemy geografii fizycznej”, a także „Ekstremalne zdarzenia w hydrologii” wykładanych na uniwersyteckich studiach geograficznych. Może też być polecana studentom ochrony środowiska i inżynierii środowiska, a także słuchaczom innych kierunków, jako podstawa kształcenia specjalistycznego. Z opinii recenzenta: Prof. Elżbiety Bajkiewicz-GrabowskiejJednemu daje, drugiemu bierze 7 Nie wszystko płynie 13 O ekstremach można by w nieskończoność 29 Woda pasuje do kwadratowego i do okrągłego naczynia 37 Wezbrania i ich kulminacje 37 Maksymalne odpływy jednostkowe 45 Indeksy powodziowości Françou–Rodiera 50 Indeksy wysokiej wody 52 Powodzie, ich przyczyny i skutki 54 Jaka piękna katastrofa 59 Nam też się „powodzi” 83 Niepewne dane o pewnych zdarzeniach 99 Tam gdzie rzeki płyną na wschód 109 Warunki formowania się wezbrań 109 Przepływy i odpływy maksymalne 113 Indeksy powodziowości i wysokiej wody 117 Kontynent „mokrych” konfliktów 123 Warunki formowania się wezbrań 123 Przepływy i odpływy maksymalne 128 Indeksy powodziowości i wysokiej wody 132 Ziemia z której eukaliptusy wypiły całą wodę 137 Warunki formowania się wezbrań 137 Przepływy i odpływy maksymalne 141 Indeksy powodziowości i wysokiej wody 145 Dwa łyki Ameryki 149 Warunki formowania się wezbrań 149 Przepływy i odpływy maksymalne 153 Indeksy powodziowości i wysokiej wody 158 Gdzie rzeki są wielkie i święte 163 Warunki formowania się wezbrań 163 Przepływy i odpływy maksymalne 170 Indeksy powodziowości i wysokiej wody 175 Półwysep ciemnych wód 179 Warunki formowania się wezbrań 179 Przepływy i odpływy maksymalne 185 Indeksy powodziowości i wysokiej wody 190 Jak dwie krople wody? 195 Co na to podręczniki? 195 Przepływy maksymalne i krzywe obwiedni 197 Maksymalne odpływy jednostkowe na świecie i ich zróżnicowanie przestrzenne 203 Powodziowość rzek świata w ujęciu przestrzennym i sezonowym 206 Dynamika zmian indeksu wysokiej wody na świecie 212 Dla szczególnie zainteresowanych 215 Gdyby Wisła nie topiła, to Polka by po złocie chodziła 221 Warunki formowania się wezbrań 221 Przepływy i odpływy maksymalne 228 Indeksy powodziowości 235 Indeksy wysokiej wody 238 Kilka uwag o zróżnicowaniu przestrzennym 240 Miej usta mokre, ale nogi suche 247 Bibliografia 251 Spis rysunków i tabel 259

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj