ebook Geny i edukacja - Kathryn Asbury,Richard Plomin

Geny i edukacja

Czy geny warunkują nasze szkolne sukcesy i niepowodzenia? Czy źródło talentu tkwi w genach? Czy geniusz można odziedziczyć? Czy i jak geny wpływajà na nasze zachowania i osiągnięcia szkolne? Czy można tak kształtować system edukacji, by odpowiadał predyspozycjom genetycznym uczniów? Geny i edukacja to książka o tym, skąd pochodzi wiedza na temat genetyki behawioralnej i jak zmieniać system edukacji, by odpowiadał różnicom indywidualnym, jakie występują wśród dzieci. Jako dzieci dowiadujemy się, że pętelki, zawijasy i wirki na opuszkach naszych palców czynią nas niepowtarzalnymi. Dla większości dzieci wiedza ta jest śródłem zdziwienia i uciechy. Wyjątkowość jest wspaniała i zachwycająca. A mimo to obecny system kształcenia nazbyt często próbuje tę niepowtarzalność stłumić i wyprodukować młodych ludzi, którzy będą tacy, jak cała reszta, na siłę dopasowani do sztywnych schematów. Rozumienie genetyki nawet na najbardziej podstawowym poziomie pokazuje, że szkoły służyłyby uczniom – i społeczeƒstwu – lepiej, gdyby rozwijały wyjątkowe uzdolnienia i zainteresowania, znajdując sposoby nauczania pozwalające, by Tomek był Tomkiem, a Kasia Kasią, i pomagające im obojgu stać się sprawnymi obywatelami światów, w których zdecydują się zamieszkać. Głębsze zrozumienie interakcji genów i środowiska sugeruje, że kluczem jest zakres możliwych wyborów – wyjaśnimy to w tej publikacji.

Z tekstu

Podziękowania 11 Część 1. Teoria 13 1. Genetyka, szkoły i uczenie się 15 Cele i założenia edukacji 16 Różnorodne możliwości wydobycia indywidualnego potencjału 21 DNA w sali lekcyjnej 23 Podsumowanie 24 2. Skąd wiemy to, co wiemy 28 Bliźnięta: eksperyment naturalny 29 Sekwencjonowanie DNA 32 3. Wielka trójka: czytanie, pisanie... 37 Od DNA do ABC 39 Wpływ środowiska na czytanie 46 Kłopoty z czytaniem 51 Genetyczne podstawy pisania 55 4. ... i liczenie 59 A zatem, dlaczego jedni są lepsi w matematyce od innych? 60 Czy zdolności matematyczne podlegają dziedziczeniu? 62 Czy genetyczny i środowiskowy wpływ na słabe zdolności matematyczne jest tożsamy z wpływem tych czynników na zdolności przeciętne i duże? 64 Czy różne zdolności matematyczne podlegają tym samym wpływom genetycznym i środowiskowym? 68 W genach... 69 Jak wychowanie oddziałuje na zdolności matematyczne? 71 5. Wychowanie fizyczne: kto, co, dlaczego, gdzie i jak? 76 Geny, sport i palenie 81 Otyłość, geny i środowisko 84 Odziedziczalność sprawności fizycznej 88 Herosi z sali gimnastycznej 90 Podsumowanie 96 6. Nauki przyrodnicze i ścisłe: inny sposób myślenia? 100 Różnice między płciami 108 Podsumowanie 111 7. Gdzie jest miejsce dla ilorazu inteligencji i motywacji? 113 Iloraz inteligencji + genetyka = kontrowersje 120 Pewność siebie i motywacja 123 Podnoszenie pewności siebie i poprawianie funkcjonowania poznawczego w szkole 126 8. Specjalne potrzeby edukacyjne: pomysły i inspiracje 132 Rozszerzanie specjalnych potrzeb edukacyjnych 137 Spersonalizowane nauczanie w praktyce 141 Podsumowanie 142 9. Klony w klasie 143 Pozytywne nastawienie a osiągnięcia 151 Klony w klasie 152 10. Uwaga na przepaść: status społeczny i jakość szkoły 155 Niski SES: jak to wygląda? 158 Co oznacza odziedziczalność SES? 163 Jakość szkół 167 11. Genetyka i uczenie się: przełomowe koncepcje 173 Przełomowa koncepcja #1: Osiągnięcia i zdolności są zróżnicowane, częściowo za sprawą genów 173 Przełomowa koncepcja #2: Nienormalność jest normą 174 Przełomowa koncepcja #3: Ciągłość jest genetyczna, zmiana jest środowiskowa 175 Przełomowa koncepcja #4: Geny są generalistami, specjalistami środowiska 176 Przełomowa koncepcja #5: Środowiska podlegają wpływom genów 177 Przełomowa koncepcja #6: Najważniejsze środowiska to środowiska wyjątkowe dla każdej jednostki 178 Przełomowa koncepcja #7: Równość szans wymaga różnorodności szans 179 Część 2. Praktyka 181 12. Personalizacja w praktyce 183 A zatem, jak można spersonalizować nauczanie i uczenie się? 184 „Nastawienie” sprzyjające uczeniu się 188 Inne sposoby personalizacji nauczania 193 Podsumowanie 194 13. Jedenaście pomysłów dla polityki edukacyjnej 196 1. Zminimalizowanie podstawowego programu nauczania i sprawdzanie podstawowych umiejętności 196 2. Zwiększenie wyboru 199 3. Odrzucenie etykiet 201 4. Nauczanie „indywidualne” i „klasowe” 203 5. Uczenie dzieci, jak odnosić sukces 205 6. Promowanie równych szans od najmłodszych lat – fundament przyszłego awansu społecznego 207 7. Wyrównywanie możliwości wykraczających poza program nauczania 209 8. Stworzenie dwuetapowego programu nauczania WF 210 9. Zmiana punktu docelowego 211 10. Kształcenie nowych nauczycieli w zakresie genetyki i wyposażenie ich w narzędzia pozwalające przełożyć tę wiedzę na praktykę 213 11. Duże jest piękne 215 14. Przez jeden dzień być ministrem edukacji 217 Indeks nazwisk 228 Indeks rzeczowy 230

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj