ebook Fototerapia. Fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty - Agata Czajkowska

Fototerapia. Fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty

Fototerapia, czyli zastosowanie fotografii w pracy nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty, jest coraz częściej używana w zakresie coachingu i rozwoju osobistego. Autorka rozumie ją jako zbiór powiązanych ze sobą technik opartych na osobistych i rodzinnych fotografiach oraz na zdjęciach wykonanych przez inne osoby – przywoływane dzięki nim uczucia i wspomnienia są wykorzystywane jako katalizatory komunikacji terapeutycznej, procesu zmiany czy rozwoju osobistego. W publikacji znajdują się też scenariusze ćwiczeń skonstruowanych n a podstawie zagadnień omówionych w części teoretycznej. Połączeni e perspektywy teoretycznej i metodycznej czyni opracowanie nowatorskim. Jest to projekt metodyczny adresowany do terapeutów-praktyków .Niemniej – co trzeba podkreślić – rozważania konstytuujące część teoretyczną książki nie tylko dobrze ugruntowują oferowane scenariusze, lecz także dostarczają im upełnomocnień naukowych – socjologicznych. psychologicznych i pedagogicznych. Z recenzji prof. dr. hab. Mieczysława MalewskiegoWstęp 9 Część 1. Społeczno-kulturowe konteksty fotografii 13 Wprowadzenie 13 1.1. Fotografia jako materiał wizualny – charakterystyka i zarys historii 16 1.2. Wizualność w myśleniu obrazowym i komunikacji obrazowej 34 Część 2. Techniki fototerapeutyczne 47 Wprowadzenie 47 2.1. Fototerapia na tle innych form pracy z obrazem 49 2.2. Pięciomodułowy model technik Fototerapii Judy Weiser 68 2.2.1. Fotografie autoformatywne 70 2.2.2. Portret 75 2.2.3. Autoportret 79 2.2.4. Album rodzinny i fotografie (auto)biograficzne 81 2.2.5. Fotoprojekcja 83 2.3. Zasadność terapeutycznego zastosowania technik Fototerapii 86 Część 3. Fotografia w perspektywie pedagogicznej 91 Wprowadzenie 91 3.1. Aspekty pracy edukacyjnej 97 3.2. Aspekt geragogiczny – „biograficzne powidoki” 107 Aneks 113 Bibliografia 149

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj