ebook Flora agrocenoz dolin rzecznych w środkowowschodniej Polsce - Maria Ługowska

Flora agrocenoz dolin rzecznych w środkowowschodniej Polsce

Pola uprawne są siedliskami, które cechuje zarówno występowanie gatunków obcego pochodzenia, jak i znaczny udział gatunków rodzimych, co związane jest z siedliskami bezpośrednio sąsiadującymi z agrocenozami. Istotną rolę w procesie migracji i rozprzestrzeniania się propaguli odgrywają rzeki i ich doliny, stanowiąc dla gatunków roślin dogodną drogę migracji i zasiedlania nowych, sprzyjających im siedlisk. (Fragment Wstępu)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj