ebook Finanse i rachunkowość - Maria Sierpińska,Alina Dyduch,Zofia Wilmowska

Finanse i rachunkowość

Podręcznik obejmuje kompendium wiedzy z finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione: • rachunkowość jako system informacyjny firmy, • konto jako podstawowe urządzenie księgowe, • koszty i ich ujęcie ewidencyjne, • ustalenie, rozliczenie i podział wyniku finansowego, • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów finansowych), • ocena kondycji finansowej firmy, • krótkoterminowe decyzje finansowe, • wartość pieniądza w czasie, • rodzaje inwestycji rzeczowych, • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, • metody szacowania opłacalności inwestycji, • system finansowy w gospodarce. Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne po każdym rozdziale, przykłady i słownik ważniejszych terminów, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień. Podręcznik jest przeznaczony dla: • studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, • studentów zarządzania i finansów w uczelniach ekonomicznych i rolniczych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj