ebook Filologia obca w stulecie swego istnienia - Dariusz Krawczyk,Maciej Smuk,Małgorzata Sokołowicz

Filologia obca w stulecie swego istnienia

Filologia obca w stulecie swego istnienia. Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Książka upamiętniająca stulecie istnienia Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy przedstawiają przyjętą w Instytucie filozofię kształcenia, dokonania i osiągnięcia naukowe pracowników oraz aktualne wyzwania i kierunki rozwoju filologii obcych w Polsce i na świecie. Publikacja nie ogranicza się do kwestii dotyczących ściśle filologii romańskiej – ma charakter uniwersalny, jest próbą szerszego spojrzenia na miejsce i rolę akademickich kierunków filologicznych we współczesnym świecie. Może być zatem ważnym źródłem wiedzy, a nawet inspiracją dla osób decydujących o sposobie i zakresie wyższego kształcenia filologicznego w Polsce. The book is an attempt at taking a broader view of the place and role of academic philological courses in the modern world. The authors discuss the philosophy of education adopted at the Institute of Romance Studies of the University of Warsaw, the scholarly achievements of its staff, the current challenges and the directions of development.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj