ebook Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Pytania i odpowiedzi - Katarzyna Dokukin

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Pytania i odpowiedzi

Faktura odgrywa szczególną rolę w odzwierciedlaniu transakcji pomiędzy kontrahentami, jako podstawowy dokument sprzedaży oraz w księgowaniu. Jest to fundamentalny dokument umożliwiający nabywcy towaru lub usług możliwość odliczenia podatku naliczonego. Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług to publikacja, która obejmuje swym zasięgiem wszystkie najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem. Znajdziesz w niej m.in.: ogólne zasady fakturowania, występujące rodzaje faktur, zasady odliczania podatku VAT w związku z wystawioną fakturą, formy korygowania błędów w jej treści. Książka zawiera również: omówienie najbardziej problematycznych zagadnień w formie odpowiedzi na nurtujące pytania, wzory faktur, liczne przykłady, omówienie licznych orzeczeń sądowych, w tym wyroków: Trybunału Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacji podatkowych, diagramy i tabele. W publikacji znajdziesz również omówienie takich zagadnień jak: wprowadzenie konieczności przesyłania do organów podatkowych Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) – pliki JPK generowane są z ewidencji zakupów i sprzedaży na podstawie „wprowadzonych” faktur do systemu; wprowadzenie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP), tj. możliwość zapłaty za otrzymaną przez sprzedawcę fakturę lub jej część, poprzez „rozdzielenie” jej składników na kwotę VAT i kwotę netto; scentralizowanie jednostek samorządu terytorialnego, wskutek czego uległo również zamianie dokumentowanie transakcji zarówno z tymi podmiotami, jak i nimi samymi (wewnętrznie). Adresaci: Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, a także pracowników biur rachunkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i rachunkowości.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj