ebook Excel w praktyce, wydanie maj 2016 r. - Rafał Janus

Excel w praktyce, wydanie maj 2016 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: PYTANIA CZYTELNIKÓW: 1.Jak oznaczyć istotne wartości na wykresie? 2.Jak wyznaczyć liczbę kolumn i wierszy z zakresu arkusza? 3.Problem z wyliczeniem daty przesuniętej o 10 dni roboczych 4.Jak szybko sprawdzić, czy w arkuszu są błędy? 5.Czy można powiększyć liczby o określoną wartość bez wprowadzania formuł? 6.Jak wyświetlać dane z arkusza, którego nazwa znajduje się w komórce? NAJNOWSZE TRIKI: 7.Plan oszczędzania na samochód 8.Wartość pieniądza w czasie 9.Sumowanie narastająco z pominięciem błędów 10.Analiza wystąpień określonych wartości 11.Trend liniowy w prognozowaniu zmian wartości 12.Poprawne odejmowanie czasów 13.Obliczenia z taką dokładnością, jak wyświetlane wartości ANALIZA DANYCH 14.Planowanie budżetu z wykorzystaniem Menedżera scenariuszy WIZUALIZACJA 15.Porządkowanie wyglądu raportów – motywy MAKRA 16.Tworzenie makr bez znajomości programowania FORMUŁY 17.Tworzenie zaawansowanych formuł obliczeniowych ANALIZA DANYCH 18.Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem Solvera

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj