ebook Europejskie polityki publiczne dla młodzieży - rys historyczny i perspektywy - Agnieszka Dybowska

Europejskie polityki publiczne dla młodzieży - rys historyczny i perspektywy

W monografii analizie poddane zostały europejskie polityki publiczne dla młodzieży. Autorka uwzględniła zarówno te prezentowane przez radę Europy i Unię Europejską, jak i te, które realizowane są w poszczególnych państwach. W pracy uwzględniono bogaty materiał dokumentacyjny, stąd ma ona niewątpliwie istotne znaczenie nie tylko dla podejmowanych analiz publicznych polityk dla młodzieży, ale też jako inspiracja dla podejmowania dalszych badań w tym zakresie. Może się okazać przydatna przy formułowaniu instrumentów polityki publicznej dla młodzieży w Polsce, uwzględniającej standardy międzynarodowe (fragment recenzji prof. dr. hab. Jerzego Jaskierni).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj