ebook Etyka w systemie edukacji w Polsce - Antoni Jeżowski,Joanna Madalińska-Michalak,Szymon Więsław

Etyka w systemie edukacji w Polsce

Autorzy publikacji prezentując obraz nauczania etyki w polskich szkołach skupili się na kwestiach: etyki jako przedmiotu nauczania w szkołach: podstawa programowa, cele kształcenia, prowadzenie lekcji, etyka a religia wykonywania zawodu nauczyciela etyki: charakterystyka, kształcenie i ocena pracy, miejsca etyki w systemie edukacji w Polsce oraz czynników wspierających i ograniczających nauczanie etyki. Podstawą zaprezentowanych w książce rozważań są przeprowadzone wyniki ogólnopolskich badań wśród nauczycieli etyki szkół różnego typu i stopnia edukacji, które zostały zrealizowane w latach 2015-2016 r. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli etyki, dyrektorów szkół, pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pracowników nadzoru pedagogicznego. Zainteresuje również naukowców zajmujących się problematyką szkoły, procesami nauczania i uczenia się w szkole, a także studentów pedagogiki, filozofii i kierunków nauczycielskich.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj