ebook Energetyka wyzwania prawno-instytucjonalne -

Energetyka wyzwania prawno-instytucjonalne

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    FNCE

  • Format:PDF
"... Jak w każdym państwie na świecie, tak i w Polsce kondycja i przyszłość sektora energetycznego determinowana jest przez czynnik polityczny. Wpływ, jaki wywiera on na branżę, zdaje się być nieograniczony. Decyduje, w jakim kierunku będzie się ona rozwijała. Określa, które technologie i rozwiązania będą wdrażane. Kreuje rentowność jednych i nieopłacalność innych. Emanacją jego woli są akty normatywne oraz działalność powołanych przezeń do życia instytucji. Z ogromną radością przyjmuję zatem pozycję, w której przedmiotem rozważań znamienitych autorów są regulacje prawne związane z energetyką..." Z recenzji prof WAT dra hab, Piotra Kwiatkiewicza (Instytut Systemów Bepieczeństwa i Obronności WLO WAT)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj