ebook Elektryczny napęd trakcyjny - Andrzej Dębowski

Elektryczny napęd trakcyjny

Jest to kolejna książka z zakresu automatyki i teorii napędów Autora serii PWN: Automatyka. Tym razem prof. Dębowski dokonuje praktycznej analizy zasad budowy i działania trakcyjnych napędów elektrycznych. Publikacja w możliwie przystępny sposób zaznajomi Czytelników zajmujących się projektowaniem i eksploatacją WSPÓŁCZESNYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH z najważniejszymi, użytecznymi sposobami sterowania tych napędów. Autor, inżynier automatyk, prowadzący przez całe zawodowe życie aktywną działalność naukową i wdrożeniową we współpracy z przemysłem, będąc jednocześnie cały czas nauczycielem akademickim, przekazuje Czytelnikom bardzo interesującą i nowoczesną wiedzę dotyczącą napędów trakcyjnych. Ten uniwersalny podręcznik wydawnictwo PWN kieruje do studentów uczelni technicznych – automatyki i robotyki, mechatroniki, transportu, ale również do praktyków – inżynierów, automatyków i mechatroników.1. WPROWADZENIE 7 2. WSPÓŁCZESNY ELEKTRYCZNY NAPĘD TRAKCYJNY 15 2.1. Powody upowszechniania się pojazdów z napędem elektrycznym 15 2.2. Przykłady elektrycznych napędów trakcyjnych 24 2.2.1. Tramwajowy napęd elektryczny 28 2.2.2. Kolejowy napęd elektryczny 42 2.2.3. Samochodowy napęd elektryczny 50 3. STEROWANIE W NAPĘDZIE TRAKCYJNYM Z SILNIKAMI PRĄDU PRZEMIENNEGO 59 3.1. Sterowanie momentem obrotowym silnika jako podstawowe zadanie w napędzie trakcyjnym 59 3.2. Trakcyjny napęd asynchroniczny 81 3.2.1. Model matematyczny silnika asynchronicznego AC-SCIM 82 3.2.2. Wybrane algorytmy sterowania dla silnika AC-SCIM 85 3.3. Trakcyjny napęd synchroniczny 101 3.3.1. Model matematyczny silnika synchronicznego AC-PMSM 106 3.3.2. Wybrane algorytmy sterowania dla silnika AC-PMSM 113 4. ZAGADNIENIA SPECJALNE DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ ELEKTRYCZNYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH 122 4.1. Zmiany stanów pracy elektrycznego napędu trakcyjnego 123 4.2. Docelowe hamowaniem pojazdu z elektrycznym napędem trakcyjnym 132 4.3. Sterowanie momentowo-prędkościowe w elektrycznym napędzie trakcyjnym 146 5. BADANIA MODELU POJAZDU PRZYKŁADOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 162 5.1. Wybór parametrów opisu matematycznego modelu pojazdu przykładowego 167 5.1.1. Model pojazdu przykładowego 170 5.1.2. Opis tras przejazdu wykorzystywanych przy badaniach symulacyjnych 181 5.2. Modele pojazdu przykładowego z różnymi rodzajami napędu 186 5.2.1. Model pojazdu przykładowego z napędem odniesienia 187 5.2.2. Model pojazdu przykładowego z napędem asynchronicznym 193 5.2.3. Model pojazdu przykładowego z napędem synchronicznym 197 5.3. Wyniki badań symulacyjnych dotyczące przejazdu zadanego odcinka trasy przez pojazd przykładowy 201 6. PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TRAKCYJNYCH NAPĘDÓW Z SILNIKAMI ASYNCHRONICZNYMI I SYNCHRONICZNYMI 233 6.1. Porównanie przebiegów strat mocy w uzwojeniach silników elektrycznych przy przejeździe zadanego odcinka trasy 236 6.2. Porównanie ogólnej sprawności energetycznej przy przejeździe zadanego odcinka trasy 240 6.3. Wpływ różnych możliwości magazynowania energii na ogólną sprawność energetyczną elektrycznego napędu pojazdu przykładowego 243 7. UWAGI O DOBORZE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNEGO NAPĘDU TRAKCYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD JEGO PRZEZNACZENIA 250 8. DODATEK. PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU PRZYKŁADOWEGO I JEGO UKŁADÓW NAPĘDOWYCH 253 8.1. Przykładowy pojazd z napędem elektrycznym 253 8.2. Napędy elektryczne pojazdu przykładowego 255 8.2.1. Falownikowy napęd asynchroniczny 255 8.2.2. Falownikowy napęd synchroniczny 260 BIBLIOGRAFIA 269 A. Wybrane publikacje dotyczące elektrycznych napędów trakcyjnych 269 B. Publikacje dodatkowe, dotyczące automatyki napędu elektrycznego 272 C. Internetowe materiały źródłowe dotyczące napędów trakcyjnych 274

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj