ebook Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym - Marta Mozgawa-Saj

Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym

W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: historię wydawania sprawców przestępstw, substytuty ekstradycji, podstawy prawne ekstradycji, ekstradycję czynną i bierną. Adresaci: Publikacja zainteresuje zarówno praktyków - sędziów, prokuratorów i adwokatów, jak i teoretyków prawa karnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj