ebook Żydzi - problem prawdziwego Polaka - Ireneusz Krzemiński

Żydzi - problem prawdziwego Polaka

Czy demokracja sprzyja odrzucaniu wrogości wobec Żydów? Jak na antysemityzm wpływa polska religijność? Czy imperium medialne o. Rydzyka jest źródłem postaw antysemickich? Czym jest wtórny antysemityzm, a czym tzw. nowy antysemityzm antyizraelski? Czy Polacy odrzucają prawdę na temat polskiej zbrodni w Jedwabnem? Pierwsze opracowanie materiału, jaki przyniosły badania nad antysemityzmem w okresie 20 lat budowania demokracji w Polsce. Prezentuje wyniki z 2012 roku porównane z danymi z roku 1992 i 2002. Wskazują one, że z jednej strony demokracja sprzyja odrzucaniu wrogości wobec Żydów – odsetek antysemitów spadł znacząco w porównaniu z 2002 rokiem. Z drugiej jednak strony – co głosi podstawowa teza raportu – antysemityzm stał się częścią szerszego światopoglądu ideologicznego, nazwanego światopoglądem narodowo-katolickim. Wyniki ujawniają także smutny fakt, że polska religijność i wielu przedstawicieli Kościoła wyraźnie wpływają na utrzymywanie się postaw antysemickich. ********* The Jews – a Problem of a True Pole. Antisemitism, Xenophobia and National Stereotypes for the Third Time The publication examines the findings of the comparative research on antisemitism in Poland in 1992, 2002 and 2012. The analysis of the results demonstrates that democracy favours rejecting hostility towards the Jews, but causes antisemitism to become part of a broader, nationalistic and catholic ideological view. Polish religiosity and the fact that many Catholic Church representatives influence antisemitic attitudes in Poland seem to be a predominant opinion.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj