ebook Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany - Zuzanna Zbróg,Mirosław J. Szymański,Barbara Waasek-Jarosz

Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany

[...] Naszym zamiarem było przygotowanie publikacji interdyscyplinarnej, dlatego skierowaliśmy swoje zaproszenie do współpracy do badaczy różnych dyscyplin, przede wszystkim pedagogiki, psychologii, socjologii, pochodzących z kilku ośrodków akademickich. Wymiana myśli przedstawicieli różnych podejść teoretycznych i badawczych sprzyja podjęciu dyskusji nad ciągle aktualnymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem polskiej szkoły oraz tendencjami co do jej rozwoju i zmiany, sprzyja świadomemu wyjściu poza zwyczajowo analizowane wątki, poszerzaniu perspektywy oglądu problematyki zmiany i pojawianiu się coraz wnikliwszych interpretacji współczesnych problemów oświatowych/pedagogicznych na tle osiągnięć światowej myśli, przede wszystkim socjologicznej, filozoficznej i psychologicznej (Giddens, Moscovici, Rorty, Bauman, Erikson, Beck, Heidenreich, Goffman, Hofstede). Patrzymy zatem na szkołę w kilku różnych perspektywach, ponieważ wyboru tematyki szczegółowej dokonali sami Autorzy, biorąc pod uwagę swoje zainteresowania badawcze i pozostając jednocześnie w związku z tematem przewodnim monografii. Chcąc zmieniać szkołę, trzeba ją rozumieć. Trzeba rozumieć złożoność uwarunkowań jej funkcjonowania, ale także dostrzegać to, co niewidoczne, co zostało przysłonięte przez kulturową oczywistość. To, CZY DA SIĘ WYJŚĆ POZA KULTUROWĄ OCZYWISTOŚĆ podlega dyskusji, a przede wszystkim wymaga wysiłku namysłu, co w tej monografii staraliśmy się zrealizować. fragment wprowadzenia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj