ebook Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism - Małgorzata Mędrala

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów regulacji prawnych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia poszczególne przepisy, odwołując się przy tym do innych aktów prawnych, a także przywołując orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny dotyczące omawianej problematyki. W komentarzu uwzględniono m.in.: • szczególne rozwiązania w zakresie prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawców obowiązujące w trakcie pandemii COVID-19; • kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w działalności socjalnej u pracodawców; • aspekty podatkowo-składkowe prowadzenia działalności socjalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czytelnik pozna możliwe do wprowadzenia rozwiązania z zakresu działalności socjalnej dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz pracowników tymczasowych, a także różnice w zakresie prowadzenia funduszu na podstawie ustaw szczegółowych, takich jak Karta Nauczyciela czy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ciekawym i praktycznym uzupełnieniem publikacji są wzory regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych przydatnych dokumentów. Opracowanie będzie pomocne prawnikom praktykom: adwokatom, radcom prawnym, a także przedstawicielom związków zawodowych uczestniczącym w procesie tworzenia i dystrybucji środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pracownikom działów personalnych zajmujących się przedmiotowym zagadnieniem.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj