ebook Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II - Dariusz Adamski,Aldona Dereń,Teresa Korbutowicz,Eligiusz Jerzy Krześniak,Witold Srokosz,Jerzy Zygadło,Krzysztof Zymonik,Aleksander Cieśliński

Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II

Publikacja Wspólnotowe prawo gospodarcze Tom II przedstawia najważniejsze, z punktu widzenia obrotu gospodarczego, uregulowania europejskiego prawa materialnego dotyczące m.in.:

  • Prawa spółek,
  • Ochrony konkurencji i konsumenta,
  • Podatków,
  • Usług finansowych i prawniczych,
  • Ochrony własności intelektualnej,
  • Zamówień publicznych,
  • Nowych technologii i mediów elektronicznych.

Publikacja stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla aplikantów, studentów prawa, administracji i ekonomii. Jest niezwykle przydatna w pracy sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, urzędników i przedsiębiorców.
Niniejsza książka stanowi Tom II drugiego zmienionego wydania publikacji Wspólnotowe prawo gospodarcze.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj