ebook Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013 - Magalena Hryniewicka

Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013

W publikacji omówiono wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013. Analizy zjawiska dokonano na gruncie rozważań teoretycznych (teorii przedsiębiorstw oraz teorii rozwoju regionalnego) autora i jednocześnie kompleksowej analizy dostępnych źródeł pokazujących wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj