ebook Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej - Lucyna Czechowska

Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej

Celem niniejszej pracy było ustalenie, które z czterech zadeklarowanych przez Rzeczpospolitą Polską relacji specjalnych z państwami unijnymi spełniały w latach 2004–2010 kryteria materialnego partnerstwa strategicznego, odróżniając je tym samym od państw strategicznych w ujęciu formalnym oraz związków niewypełniających nawet warunków formalnego partnerstwa strategicznego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj