ebook Technika prawodawcza - Włodzimierz Gromski,Jacek Kaczor,Michał Błachut

Technika prawodawcza

Podręcznik "Technika prawodawcza" zawiera omówienie zagadnień z zakresu projektowania:

  • ustaw,
  • rozporządzeń
  • aktów prawa miejscowego,

a także takich aktów prawnych jak np. statuty, regulaminy, zarządzenia.
Przedstawiono w nim liczne przykłady zastosowania zasad redagowania teksów prawnych.
Stanowi cenna pomoc zarówno dla studentów przygotowujących się do egzaminów obejmujących redagowanie tekstów prawnych, jak i dla osób uczestniczących w procesie stanowienia prawa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj