ebook Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy - Jarosław Kordziński

Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy

W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu podmiotów - organizowana przez nauczycieli, ale angażująca uczniów współdziałających zarówno ze sobą, jak i z nauczycielami oraz rodziców. Podejmowanie wspólnych działań oraz zespołowe uczenie się sprzyjają indywidualnemu rozwojowi, zwiększają efektywność oddziaływań edukacyjnych na uczniów, a przede wszystkim wzmacniają rozwój szkoły jako organizacji uczącej się. Efektem zaangażowania wielu podmiotów jest także wzrost skuteczności pracy szkoły oraz zwiększenie jej roli w środowisku, a co za tym idzie - wzmocnienie jej konkurencyjności wobec innych podobnych placówek działających na tym samym terenie. W książce czytelnik znajdzie m.in.: praktyczne odniesienia do przepisów prawa określających zadania dyrektorów szkół w ramach nadzoru pedagogicznego na zarządzanie szkołą i zespołami nauczycielskimi, rozwiązania dotyczące organizacji pracy nauczycieli z uczniami oraz współpracy z ich rodzicami, a także współpracy z innymi nauczycielami, gotowe propozycje i rozwiązania w zakresie nawiązania i rozwoju współpracy, które można wykorzystać w pracy na rzecz szkół. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Zainteresuje także studentów kierunków pedagogicznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj