ebook Szkoła na miarę możliwości dziecka - Monika Kornaszewska-Polak: Komunikacja z uczniem trudnym -

Szkoła na miarę możliwości dziecka - Monika Kornaszewska-Polak: Komunikacja z uczniem trudnym

Publikację podzielono na dwie części główne: pierwszą zatytułowaną STUDIA
I BADANIA otwiera artykuł dr hab. Urszuli Szuścik, pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zatytułowany „Twórczość plastyczna dziecka – próba syntezy”.Część druga zatytułowana DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE składa się z dziesięciu artykułów. Otwiera go artykuł dr Danuty Krzywoń, adiunkta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj