ebook Spotkanie z wychowankiem. Ku tożsamości ipse pedagoga - Anna Walczak

Spotkanie z wychowankiem. Ku tożsamości ipse pedagoga

Celem opracowania jest zapoznanie czytelników z elementami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego kontynentu australijskiego. Zamiarem autorek było także przybliżenie współczesnych problemów społeczno-ekonomicznych tego obszaru. Książka ma więc dostarczyć argumentów do dyskusji i rozważań o procesach i relacjach zachodzących w przestrzeni geograficznej kontynentu. Choć wydawać by się mogło, że dotarcie do danych i faktów jest obecnie rzeczą prostą, to jednak, jak dowodzą doświadczenia dydaktyczne autorek, zadanie to w przypadku wielu studentów urasta do problemu nie do rozwiązania. Wierzymy, że dzięki tej książce, kłopoty te choć częściowo się zmniejszą. Zakres przestrzenny książki stanowi obszar zamknięty w granicach politycznych Związku Australijskiego. Ramy czasowe sięgają zaś początków państwa, a nawet okresu odkryć geograficznych w tym rejonie świata. Zdecydowanie jednak skupiono się na aktualnej sytuacji państwa. Podstawę analizy demograficznej i gospodarczej stanowią najnowsze dane statystyczne (dostępne jesienią 2008 r.). Dokumenty prawne (ustawy, raporty etc.) pozyskano ze stron internetowych odpowiednich instytucji rządowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj