ebook Ściąganie w szkole - Konrad Kobierski

Ściąganie w szkole

 Książka poświęcona jest zjawisku ściągania w szkole, które stało się stałym elementem życia szkolnego. Niestety, zjawisko to w Polsce nie jest traktowane w kategorii problemu, a co gorsza mało kto postrzega ten czyn jako zjawisko patologiczne.

 Ściąganie jest sprzeczne z ideą uczenia się, a o tym jak bardzo jest rozpowszechnione, świadczy prezentowana publikacja.

 Celem książki jest uświadomienie władzom oświatowym, nauczycielom, rodzicom skali problemu oraz skutków, jakie ściąganie za sobą niesie. Warto się przyjrzeć wnikliwie tej patologii, by odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jest jeszcze szansa i miejsce na uczciwą edukację w polskiej szkole?

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj