ebook Rozmieszczenie funkcji organicznych w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego - Dariusz Sobotkiewicz

Rozmieszczenie funkcji organicznych w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego

Głównym celem pracy jest wykazanie jakie występują tendencje w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami w kontekście przemieszczanych zadań (funkcji). Czy mamy do czynienia z centralizacją czy z decentralizacją zarządzania? Autor omówił jakie są współczesne kierunki przemieszczania zadań (funkcji) i jakie rodzą one konsekwencje dla całego przedsiębiorstwa w kontekście pracowników, struktury organizacyjnej, itd.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj