ebook Szczęście błogosławieństw - Anselm Grün

Szczęście błogosławieństw

W Kazaniu na Górze, które dla wielu teologów jest najważniejszym fragmentem Ewangelii, Jezus osiem razy nazywa błogosławionymi ludzi, którzy się smucą, są prześladowani i pragną sprawiedliwości. Anselm Grün odkrywa błogosławieństwa jako drogę ćwiczeń prowadzącą do udanego, zdrowego życia, a jednocześnie jako Jezusową obietnicę szczęścia. Obietnicę, której jedynym warunkiem jest podążanie śladami tęsknoty ukrytej w każdym człowieku, by być na podobieństwo Boga, by być cichym, pokornym i miłosiernym.

Dodaj komentarz


Błogosławieństwo na Górze jest jednym z kamieni milowych wiary katolickiej. W tej pozycji autor próbuje rozwikłać fenomen ich treści. Pokazuje czytelnikowi jak na ich podstawie można prostować ścieżki swojego życia.

Artem - 5 kwietnia 2013 15:14

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj