ebook Święty Jacek - pierwszy Ślązak w chwale błogosławionych - Ks. Władysław Staich

Święty Jacek - pierwszy Ślązak w chwale błogosławionych

Śląsk w dawnych wiekach, Śląsk „święty”, jak pierwszy spośród dzielnic polskich wszedł w orbitę wpływów nauki Chrystusowej, tak też pierwszy zaczął promieniować duchem Bożym. Z ziemi śląskiej wyrósł szereg wielkich postaci, szermierzy prawdy Chrystusowej — św. Jacek, wielki apostoł i cudotwórca rozpoczyna ten szereg — warto ich poznać, ukochać i naśladować. Za mało znamy jeszcze tę nową krainę, Śląsk „święty”, który trzeba dopiero odkrywać, w należyte światło postawić. Ukochać zaś będzie nie trudno, bo to nasze i swojskie, a przy tym święte i wielkie, bo każdy z owych bojowników Bożych, choć w odmienny sposób, kształtował siebie i innych na wzór Boży — apostołował, szerzył Królestwo Boże w duszach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj