ebook Pierwotne dzieje chrześcijańskiego Kościoła u Słowian obojga obrządku - Wacław Aleksander Maciejowski

Pierwotne dzieje chrześcijańskiego Kościoła u Słowian obojga obrządku

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Książka omawia najpierw najwcześniejsze dzieje chrześcijaństwa u Słowian, opierając się na źródłach, które stanowią zarówno rękopisy, jak i druki. Czytelnik może się dowiedzieć, jak dokonywało się przechodzenie naszych słowiańskich przodków z religii pogańskiej, rodzimowierczej, na chrześcijaństwo. Omówione jest oddziaływanie na Słowian największych centrów chrześcijańskich tak zachodniego, jak i wschodniego obrządku. W książce znajdzie się też opisanie działalności Braci Sołuńskich świętych Cyryla i Metodego oraz czasy po upadku chrześcijańskiego obrządku słowiańskiego. W dalszej kolejności omówiono także okres od XIV do XVIII wieku, obejmujący sprawy ważne dla chrześcijaństwa Słowian.