ebook Koran i Chrześcijanie - Joachim Gnilka

Koran i Chrześcijanie

Jak powstawał Koran? Na ile główna myśl islamu odwołuje się do podstawowych prawd judaizmu? Czy poglądy Mahometa mogły się kształtować pod wpływem wczesnochrześcijańskich wspólnot? Na czym polegała nowość rodzącej się religii dla ówczesnych plemion arabskich?

Joachim Gnilka w swoich poszukiwaniach próbuje zgłębić tajemnicę początków islamu. Autor na podstawie samego Koranu oraz wydarzeń z pierwszych wieków chrześcijaństwa, także tych opisanych w Nowym Testamencie, szuka pierwotnego oblicza religii Mahometa. Ukazuje wzajemne wpływy, ale również konflikty między pierwszymi muzułmanami a wyznawcami Chrystusa. Świadomy tego, co dzieli, pragnie, by jego praca mogła być pomocą w dialogu międzyreligijnym.

Dodaj komentarz


Czy zastanawialiście się kiedyś jak powstało chrześcijaństwo i co leżało u jego podstaw pomijając opisy z Nowego testamentu.? A jak było z islamem i wpływem chrześcijaństwa na jego rozwój? . Autor dość mocno zagłębia się w Koran i stara się odnaleźć związki i wzajemne wpływy tychże religii. Bardzo ciekawe, ale dla otwartych umysłów.

Cezary Kolczuga - 2 kwietnia 2013 14:13

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj