ebook Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć? - Gisbert Greshake

Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć?

Czemu ma służyć całe to ludzkie cierpienie? Dla jednych jest "skałą ateizmu" i najsilniejszym argumentem przeciw wierze w Boga. Dla drugich cierpienie należy znosić z godnością, skoro sam Bóg zaręczył, że nie będzie mieć ono w ludzkim życiu ostatniego słowa.

"Jezus podczas swej najgłębszej, krzyżowej udręki skarżył się na opuszczenie przez Ojca. Dlatego każdy, kto wierząc naśladuje Go, nie może się uchylać od pytania: "Boże, mój Boże, czemuś Mnie opuścił?" Jeszcze bardziej w obliczu łaskawości i wszechmocy Boga powinien on szukać odpowiedzi na pytanie o przyczyny cierpień".

Dodaj komentarz


Ciekawe studium nad naturą relacji między Bogiem a człowiekiem. Nie podsuwa czytelnikowi odpowiedzi, ale ofiaruje mu wiele tematów do rozważań. Może stanowić dobry początek głębszego zrozumienia istoty ludzkiego cierpienia. Pozycja nie tylko dla osób głęboko wierzących.

Artem - 29 marca 2013 17:38

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj