ebook Biblia w zarysie. Nowy Testament - Opracowanie zbiorowe

Biblia w zarysie. Nowy Testament

Chcieliśmy, aby to opracowanie uczyniło Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, bardziej przystępnym i zrozumiałym dla szerokiego kręgu czytelników. Przedstawiamy w tej książce obszerny wybór tekstów Nowego Testamentu pochodzących z Biblii Tysiąclecia. Fragmenty te są oznaczone kursywą, podobnie jak niektóre nazwy, zasługujące na wyodrębnienie. Aby umożliwić czytelnikowi pogłębienie wiedzy o Biblii, zamieściliśmy też wykaz skrótów oraz bibliografię, z której korzystali autorzy. Niezaprzeczalnym atutem niniejszego opracowania są także ryciny obrazujące sceny z życia Jezusa i apostołów.

Dodaj komentarz


Ksiazka tak jak glosi jej tytul podaje zarys Nowego Testamentu. Nie ma w niej interpretacji, ale fragmenty Biblii okraszone pieknymi ilustracjami.

Artem - 30 marca 2013 00:32

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj