ebook Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria, Zadania, Testy - Artur Hołda,Anna Staszel

Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria, Zadania, Testy

Książka zawiera wiele oryginalnych rozwiązań formalno-merytorycznych, a jednocześnie stanowi kompleksowy podręcznik do samodzielnej nauki rachunkowości i finansów zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Książka jest podzielona na części, które umożliwiają czytelnikowi wybór treści odpowiadających jego indywidualnym potrzebom.

Część teoretyczna zawiera:

  • wprowadzenie w zagadnienia związane z działalnością ubezpieczeniową, wraz ze słowniczkiem kluczowych pojęć,
  • rozdział traktujący o rachunkowości i sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, umożliwiający samodzielną naukę,
  • rozszerzone zagadnienia teoretyczne, obejmujące swym zakresem trudniejsze tematy.

Część praktyczna zawiera:

  • zadania z tematyki rachunkowości, tworzenia sprawozdań finansowych oraz finansów zakładów ubezpieczeń i reasekuracji,
  • odpowiedzi do zadań, szczegółowo przedstawiające rozwiązanie wraz z podaniem odniesienia do aktu prawnego, z którego dane rozwiązanie wynika,
  • pytania testowe, również z odpowiedziami opartymi na konkretnym przepisie prawa.

Odniesienia do aktów prawnych, specyficzny układ książki oraz sposób rozwiązywania zadań sprawia, że jest to pozycja niezbędna każdemu kandydatowi na biegłego rewidenta przystępującemu do egzaminów pisemnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj