ebook Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach - Małgorzata Białas,Joanna Sawicka,Anna Stronczek,Anna Surowiec,Elżbieta Marcinkowska

Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Niniejsze opracowanie obejmuje genezę i istotę rachunku kosztów, przybliżając pojęcie kosztów i ich klasyfikację. Następnie prezentuje wynik finansowy jako wyraz księgowego ujęcia rachunku przychodów i kosztów. W dalszej części skupia się na problemie kalkulacji kosztów i wyceny produktów oraz przybliża tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów. Ponadto w książce podjęto problematykę wykorzystania kosztów jako podstawy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Poszczególne tematy zostały opatrzone stosownymi przykładami, które w prosty sposób przekładają zagadnienia teoretyczne na praktyczne zadania.

Książka została uzupełniona o zadania i testy do samodzielnego wykonania, których treść nawiązuje do wcześniejszych przykładów, przez co nie powinny sprawić kłopotu uważnemu czytelnikowi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj