ebook Zawód psycholog - Dorota Bednarek

Zawód psycholog

Niezależnie od charakteru i obszaru działalności wspólna dla psychologów jest szczególna natura więzi z podmiotem oddziaływań i wynikające z niej zobowiązania etyczne. Książka ta powstała z myślą o psychologach praktykach oraz adeptach psychologii niezależnie od specjalizacji i obszaru pracy zawodowej. Czytelnik znajdzie tu wiedzę dotyczącą: • kontekstu prawnego wykonywania zawodu psychologa, • obowiązujących zasad i standardów etycznych oraz sposobów ich realizacji. Autorka poruszyła zagadnienia etyczne specyficznie związane z najważniejszymi obszarami zastosowań psychologii: w diagnozie i interwencji psychologicznej. Szczegółowo omówiła etyczne kwestie i zasady dotyczące takich specyficznych sytuacji, jak: • świadczenie usług na zlecenie strony trzeciej, na odległość, wobec nieletnich, • problem przeciwdziałania dyskryminacji, • prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, oraz wielu innych. W nowym, zaktualizowanym wydaniu książki Czytelnik znajdzie także informacje dotyczące: • ochrony dokumentacji psychologicznej, • przetwarzania danych osobowych, • poufności w usługach psychologicznych, • zasada oceny skuteczności interwencji psychologicznej. Autorka odwołuje się do opracowanego na nowo Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualizacja obejmuje także nowe regulacje prawne związane z dokumentacją psychologiczną – Rozporządzenie RODO oraz nowelizację prawnego obowiązku denuncjacji. Zmiany te mają głęboki wpływ na to, jakie decyzje psychologowie będą podejmować w niektórych szczególnie trudnych sytuacjach związanych z tajemnicą zawodową.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj