ebook Wybrane obszary edukacyjnej, zawodowej i społecznej aktywności człowieka - Opracowanie zbiorowe

Wybrane obszary edukacyjnej, zawodowej i społecznej aktywności człowieka

W modyfikującej się kulturowo i cywilizacyjnie Europie przekształca się nie tylko styl życia zamieszkujących ją pojedynczych ludzi, ale także całych społeczeństw. Dostrzegalne jest to w podejmowanych inicjatywach i działaniach indywidualnych oraz zbiorowych, obejmujących różnorodne dziedziny aktywności, wyznaczających role i zadania społeczne człowieka. Częściowy obraz tych zmian został nakreślony w pracach zawartych w monografii.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj