ebook Uprość sobie życie - Naomi Saunders,Susan Elliot-Wright

Uprość sobie życie

Wiele kobiet sądzi, że prawdziwą przemocą jest tylko przemoc fizyczna. Jednak przemoc emocjonalna, choć nie rzuca się w oczy i często nawet same ofiary jej sobie nie uświadamiają, może wyrządzić równie wielkie szkody. Susan Elliot-Wright bada naturę wyrafinowanych mani-pulacji, poniżania i zastraszania na przykładzie wielu autentycznych historii kobiet, które doznały różnych form przemocy psychicznej i werbalnej. Autorka trafnie komentuje skomplikowane położenie, w jakim się znalazły, i analizuje próby wyzwolenia się z toksycznego związku oraz powolną drogę dochodzenia do wewnętrznej równowagi.

Susan Elliot-Wright jest pisarką i dziennikarką, specjalizuje się w zakresie zdrowia i wychowania dzieci. Publikuje w wielu magazynach i czasopismach, jest też autorką czterech książek dla nastolatków poświęconych zdrowiu.

 

Dodaj komentarz


Książka porusza bardzo poważny temat. Susan Elliot-Wright opisuje go dogłębnie, rzetelnie i w sposób zrozumiały dla czytelnika. Bardzo przydatny materiał dla pedagogów, psychologów i wszystkich pracujących z rodziną.

Aleksandra Skibińska - 9 maja 2017 14:58

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj